Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

MKB toets moet meer inzicht geven in kosten en impact CO certificering

UV00690
primary

Techniek Nederland maakt zich, met vele anderen, zorgen of de aangenomen wettelijke CO certificeringsregeling ook voor MKB bedrijven en zzp'ers haalbaar en betaalbaar wordt. Daarom hebben we er bij de minister en bij de Tweede Kamer voor de zomer op aangedrongen dat er specifiek wordt uitgezocht wat nu precies de verwachte kosten en impact van deze regeling zijn voor kleinere bedrijven. Dat gebeurt met behulp van een zogeheten MKB toets, die de minister heeft toegezegd en inmiddels gepland staat voor begin oktober.

Techniek Nederland wordt door het ministerie nauw betrokken bij de organisatie van dit gesprek met ondernemers. De belangrijkste punten die in dit gesprek naar voren worden gebracht worden 1-op-1 meegegeven aan de Tweede en Eerste Kamerleden bij de behandeling van de uitwerking van de certificeringsregeling in een zogeheten Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) later dit jaar. Op deze manier kunnen de Kamerleden hun mening over de haalbaarheid en betaalbaarheid van de regeling dus nog wijzigen.

Doorrekening SIRA van verwachte kosten naar bedrijfsactiviteiten

Normaal gesproken bestaat een MKB toets door de overheid alleen uit een gesprek met ondernemers die door nieuwe wetgeving geraakt worden. Techniek Nederland heeft bij het ministerie ook de noodzaak aangegeven om onafhankelijk door te laten rekenen over welke kosten we het precies hebben per bedrijfsgrootte en type activiteiten. Tot nu toe had de minister alleen laten berekenen hoeveel de te verwachten kosten van de regeling voor het totale bedrijfsleven zouden zijn. Maar die cijfers en bedragen zeggen niets over de impact die de regeling heeft op bijvoorbeeld een bedrijf met 5 man personeel versus een bedrijf met 500 man personeel. Of een zzp'er die volledig gericht is op de CV-markt versus een zzp'er die uiteenlopende activiteiten uitvoert, zoals loodgieterswerk, badkamers leveren, en daarnaast ook gastoestellen onderhoudt.

De minister heeft het onderzoeksbureau SIRA, dat ook de eerste globale doorrekening heeft gemaakt, de opdracht gegeven om alsnog deze specifieke doorrekening te maken. De uitkomsten van deze doorrekening krijgen de Kamerleden vervolgens ook mee bij de behandeling van de AMvB.

Lees meer over de CO certificeringsregeling in het dossier CO Certificeringsregeling