Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Servicepunt Techniek Noord werkt aan knelpunten sector

Handen-1600x900
primary

Gedeputeerde Sander de Rouwe van Provincie Friesland heeft op 5 juli jl. de aftrap gedaan en het logo onthult van Servicepunt Techniek Noord (SPT Noord). De gedeputeerde is vol lof over de brede samenwerking. SPT Noord is de samenwerking van de technische branches Koninklijke Metaalunie en Techniek Nederland (werkgevers), vakbonden FNV en CNV, O&O fondsen OOM, OTIB en A+O Metalektro (mede namens FME), UWV, centrumgemeenten Leeuwarden en Emmen en de provincies Friesland en Drenthe.

SPT Noord is een samenvoeging van het Friese F-Top en SPT Drenthe. Wegens succesvolle dienstverlening de afgelopen jaren zetten de partner deze voort onder de gezamenlijke vlag van SPT Noord. Er is ook samenwerking met partners binnen de Groningse arbeidsmarkt. De arbeidsmarktadviseurs die binnen SPT Noord werken helpen werkgevers en werknemers/werkzoekenden met het invullen van vacatures en scholing in de technieksector.

Een dergelijke brede publiek-private samenwerking heeft veel voordelen. De branches, vakbonden en O&O fondsen hebben zo een betere verbinding met de publiek arbeidsmarktpartijen en omgekeerd. Beide kanten hebben elkaar hard nodig. De technieksector is immers een belangrijke pijler onder de regionale economie. Net als in de rest van Nederland kent ook Noorden veel vraag naar technisch personeel en zijn er veel scholingsvragen.

Door gezamenlijke campagnes en door zij-instromers te motiveren voor de technieksector en scholingstrajecten aan te bieden draagt de samenwerking bij aan het verminderen van de openstaande vacatures en stimuleert het leven lang ontwikkelen. Ook begeleidt SPT Noord personeel die van de ene techniekbranche naar de andere willen overstappen of vanuit een andere sector komen. Immers, het is van belang om te voorkomen dat er personeel ‘weglekt’ uit de sector. Juist mkb-bedrijven – dit geldt in feite ook voor de grotere bedrijven - binnen de sector hebben nogal eens moeite arbeidsmarktacties te organiseren om knelpunten aan te pakken. De focus ligt meer op productie en innovatie. SPT Noord bundelt het organiserend vermogen, benut de netwerken optimaal en kan met inzet van de partners volume maken waardoor de sector als geheel sterker wordt.

Kijk voor meer informatie op de website van SPT Noord