Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Beperk drukschommelingen aan douchemengkranen

UV02204 1600x
primary

Drukschommelingen aan inlaten van douchemengkranen kunnen leiden tot temperatuurschommelingen met nare gevolgen zoals schrikreacties en verbranding. Aanbevelingen voor het opstellen van richtlijnen voor ontwerp en realisatie van tapwaterinstallaties in woon- en utiliteitsgebouwen zijn vertaald in de aanvulling ISSO-Publicatie 55. De aanbevelingen zijn gedaan in het voorstudierapport ST-35 ‘Beperken van drukschommelingen aan inlaten van douchemengkranen’.

Een belangrijk inzicht dat uit de aanvulling naar voren komt, is dat de aansluitleidingen naar de mengkraan voldoende autoriteit moeten hebben ten opzichte van de verdeelleidingen. Eenvoudiger gezegd: om drukschommelingen te voorkomen, moet bij het ontwerp rekening worden gehouden met een laag drukverlies bij de verdeelleidingen en een hoger drukverlies bij de aansluitleidingen. In het aanvullingsrapport zijn hiervoor richtlijnen gegeven.

Om voldoende autoriteit in de aansluitleidingen te bereiken, kunnen bijvoorbeeld aan de inlaat van de douchemengkraan drukonafhankelijke volumestroombegrenzers worden geplaatst. Daardoor leidt een drukschommeling in het systeem tot een aanmerkelijk kleinere verstoring op de douchemengkraan.

Beschikbaar

Het aanvullingsrapport is tot stand gekomen met een bijdrage van Techniek Nederland en OTIB. Bij een herziening van ISSO-Publicatie 55 zal het aanvullingsrapport integraal worden verwerkt. Hiermee wordt naar verwachting in 2020 gestart.

Het aanvullingsrapport ISSO 55 geeft inzicht hoe temperatuurschommelingen op het tappunt te minimaliseren zijn.