Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Belangrijk! Nieuws over toelatingscriteria lidmaatschap Techniek Nederland

UV01866-1600
primary

Zoals bekend gelden sinds 1 januari 2019 nieuwe toelatingscriteria voor alle leden van Techniek Nederland. Via dit bericht stellen wij u op de hoogte van een tweetal belangrijke updates. In de bestuursvergadering van Techniek Nederland van 18 juni 2019 zijn de volgende zaken voorgelegd en goedgekeurd.

Gewijzigde overgangstermijn voor gastechnisch installatiewerk

Bestaande leden van Techniek Nederland moeten per 31 december 2019 voldoen aan de nieuwe criteria voor Kwaliteit vakmanschap (criterium 1). Echter, voor installateurs werkzaam binnen het specialisme gastechniek wordt deze overgangstermijn een jaar opgerekt, naar 31 december 2020. Dit heeft alles te maken met de aanstaande introductie van de wettelijke certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.

Leden werkzaam binnen het gastechnisch installatiewerk moeten dus vóór 1 januari 2021 in bezit zijn van een relevante kwaliteitsregeling voor hun specialisme. In dit geval is dat uiteraard de wettelijke certificeringsregeling gasverbrandingsinstallaties.

Controle- en sanctiebeleid toelatingscriteria lidmaatschap Techniek Nederland

Bij nieuwe toelatingscriteria hoort ook een helder controle- en sanctiebeleid. Voor het criterium Kwaliteit vakmanschap (criterium 1) gaan we stelselmatig controleren of leden nog beschikken over de juiste kwaliteitsregeling voor hun hoofdactiviteit (-en). Criterium Kwaliteit bedrijfsvoering (criterium 2) controleren we jaarlijks. We vragen u in september (per e-mail) te bevestigen dat u aan alle eisen voldoet. Ad-hoc controle vindt plaats bij signalen of geschillen.

Bekijk hier het volledige controle- en sanctiebeleid.

Criterium Kwaliteit Bedrijfsvoering (criterium 2)

Het tweede criterium betreft de bedrijfsvoering. Het gaat hier om een uitbreiding van de gedragscode zoals we die al langere tijd hanteren voor leden actief op de particuliere markt. Hier komen twee eisen bij en ook voor leden actief op de zakelijke markt gaan we het criterium Kwaliteit Bedrijfsvoering invoeren. Bovendien is de eis voor wat betreft de dekking van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering een verzekerde som van minstens € 2.500.000 per aanspraak en maximaal € 5.000.000 per (verzekerings)jaar. De twee nieuwe eisen voor de particuliere markt betreffen het invoeren van een klantbeoordelingssysteem en het werken met een klachtenprocedure.

Als lid van Techniek Nederland moet u garanderen dat de kwaliteit van uw bedrijfsvoering voldoet aan specifieke eisen.

Bekijk hier de tekst van de verklaring waarmee u akkoord moet gaan om lid van Techniek Nederland te kunnen worden of blijven.