Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Column Doekle Terpstra: De vakbekwaamheid van de cv-installateur staat voortaan in de wet

UV04745
primary

In november 2015 publiceerde de Onderzoekraad voor Veiligheid een rapport over ongevallen met koolmonoxide bij cv-ketels. De inhoud loog er niet om: jaarlijks 5 tot 10 doden en honderden gewonden. Het rapport was voor Techniek Nederland aanleiding om te pleiten voor een wettelijke regeling voor cv-installateurs. En die komt er! Vanaf 1 januari 2021 mogen alleen gecertificeerde bedrijven met vakbekwame monteurs nog werkzaamheden verrichten aan cv-ketels, geisers en gashaarden. Vakmanschap en kwaliteit krijgen dus eindelijk een wettelijke verankering.

 

Waarom maakte Techniek Nederland zich eigenlijk al die tijd hard voor die wettelijke regeling? Omdat een wettelijke verplichting voor de héle branche een absolute voorwaarde is voor een effectieve aanpak van het koolmonoxidegevaar. Willen we de veiligheid van gastechnische installaties sterk verbeteren en het aantal slachtoffers terugdringen, dan zullen álle installatiebedrijven in ons land aan dezelfde eisen moeten voldoen. Wij waren overigens niet de enige organisatie die er zo over dacht. Onder meer de Consumentenbond, Brandweer Nederland en Netbeheer Nederland sloten zich bij ons standpunt aan.

In gesprekken met de overheid en de politiek hebben wij het belang van een wettelijk verankerde regeling steeds naar voren gebracht. Daarbij hebben wij de haalbaarheid en betaalbaarheid van de certificering voor kleine bedrijven en zzp’ers steeds scherp in de gaten gehouden. Om die reden komt er een mkb-toets die onafhankelijk moet vaststellen of de kosten en de regeldruk binnen de perken blijven. Zo weten we zeker dat de overheid bij de uitwerking van de regels rekening houdt met uw dagelijkse praktijk.

De wetswijziging gaat op 1 januari 2020 in. Tijdens de overgangstermijn van een jaar, die dan begint, helpt Techniek Nederland u om uw monteurs voor te bereiden op de nieuwe vakbekwaamheidseisen. Daarvoor stellen we binnenkort al een online-zelftoets en een theorie- en praktijkexamen beschikbaar. Bedrijven krijgen ook ondersteuning bij het certificeringsproces. Op onze website vindt u het CO-dossier met alle actuele informatie.

De overheid komt met een campagne om uw klanten ervan bewust te maken dat ze verplicht zijn om voor werkzaamheden aan de cv-ketel en andere gastoestellen een gecertificeerd bedrijf in te schakelen. Consumenten kunnen op een speciale website zien welke bedrijven gecertificeerd zijn. Wie vanaf 1 januari 2021 tóch een niet-gecertificeerd bedrijf inschakelt, kan een boete krijgen. Die stok achter de deur vinden we belangrijk, net als de evaluatie van de wet. Na drie jaar bekijkt de overheid of het aantal ongevallen met koolmonoxide door de regeling inderdaad afneemt en of de kosten voor bedrijven en consumenten binnen de perken blijven.

Het besluit dat de Tweede Kamer op 28 mei heeft genomen, heeft behoorlijke consequenties voor een aantal van onze leden. Er is een flinke inspanning nodig om aan de nieuwe eisen te voldoen. Zal de wettelijke certificering alle beunhazen van de ene op de andere dag van de markt verdrijven? Nee. Maar ik ben er wél van overtuigd dat steeds meer consumenten zullen kiezen voor de zekerheid van een gecertificeerde installateur. Uiteindelijk worden gecertificeerde bedrijven het nieuwe normaal, om met minister Ollongren te spreken, omdat veiligheid een algemeen en gedeeld belang is. Uw klant wordt er beter van en uw onderneming ook!

Doekle Terpstra
Voorzitter Techniek Nederland