Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Vakgroep Infratechniek in beweging

UV01392-1600x900
primary

Soms moet je even stil staan om vooruit te komen. Afstand nemen om te bepalen of je de juiste koers nog aanhoudt. Dat is precies wat de Vakcommissie Infratechniek eind mei heeft gedaan tijdens een strategiesessie in Hilversum.

De Vakcommissie Infratechniek bestaat uit een afvaardiging van onze infra leden. Dit zijn Ilse Siebrand (Volker Wessels Telecom), Peter Telgenkamp (Siers groep), Harold van Vuuren (Van Vuuren Elektrotechniek), Jan Willemsen (CroonWolter&Dros), Berry Krouwel (Dynniq), Herman Spekman (Spie) en Bas Vonkeman (Vialis). Zij geven samen met de vakgroepmanager Michel Wijbrands vanuit Techniek Nederland vorm aan de activiteiten.

Onder begeleiding van een discussieleider heeft de commissie stil gestaan bij de huidige activiteiten van Techniek Nederland, ontwikkelingen binnen de infrabranche en de belangrijke stakeholders. Dit heeft geresulteerd in een aantal speerpunten waar de vakcommissie zich de komen jaren actief op gaat richten.

Speerpunten

De speerpunten van de Vakgroep Infratechniek zijn:

  • Verbeteren van de ketensamenwerking, waarbij naast de relatie met Rijkswaterstaat, de opdracht- gever/ -nemer relatie bij gemeenten centraal zal staan.
  • Bevorderen van vakmanschap, met hierbij aandacht voor de uniformering van opleidingseisen bij de verschillende opdrachtgevers of kwaliteitsregelingen.
  • Klimaat en energietransitie. Een plan van aanpak wordt opgesteld om dit thema binnen de infrabranche handen en voeten te geven.
  • Zichtbaarheid van Techniek Nederland vergroten binnen de infrabranche. Waarbij er een actieplan wordt opgesteld om ons zowel intern als extern te positioneren.
  • Versterken van de samenwerking met kennisorganisaties binnen de infrabranche. Er wordt een verkenning uitgevoerd en waar mogelijk coalities gesloten om kennis beter te ontsluiten naar de leden van Techniek Nederland en waar nodig te laten ontwikkelen.

Er is afgesproken om dit afgerond te hebben in het derde kwartaal van dit jaar en te presenteren tijdens de ledenvergadering in november. De uitnodiging hiervoor volgt na de zomer.