Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Limburg aan de slag met energietransitie en arbeidsmarkt

Ondertekening-'Mensen-maken-de-transitie-in-Limburg'1600
primary

Het Limburgse bedrijfsleven, woningbouwcorporaties, de netbeheerder, de provincie, het beroepsonderwijs en een aantal grote Limburgse gemeenten gaan samenwerken om te zorgen dat er genoeg technische vakmensen zijn voor de verduurzaming van woonwijken. Deze samenwerking moet ook leiden tot technologische vernieuwing, een slimmere aanpak en duurzaam werk. Hiervoor hebben de partijen op dinsdag 14 mei de intentieverklaring ‘Mensen maken de transitie in Limburg’ getekend. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst van het Platform Ketensamenwerking Zuid in Maastricht.

Tekort aan technici

Ook in Limburg moeten de komende jaren grote aantallen woningen en gebouwen worden verduurzaamd. Daarvoor zijn veel meer technici met green skills nodig dan er nu beschikbaar zijn. Vicevoorzitter Claudia Reiner van ondernemersorganisatie Techniek Nederland, initiatiefnemer en een van de ondertekenaars van de intentieverklaring: ‘Door samen te werken kunnen we meer technici aantrekken. Dat is hard nodig met het oog op de energietransitie. De technische sector biedt kansen voor technici op alle niveaus en in elk vakgebied.’

Industriële aanpak

Volgens Reiner is er in de samenwerking niet alleen aandacht voor meer instroom, maar ook voor het slimmer inzetten van de beschikbare technici. ‘We kunnen de verduurzaming van woonwijken meer geïndustrialiseerd aanpakken. Op die manier wordt het haalbaar om jaarlijks grote aantallen woningen te verduurzamen. Dat is hard nodig willen we de klimaatdoelstellingen van dit kabinet realiseren.’

ondertekening claudia

Betaalbare energietransitie

Gedeputeerde Joost van den Akker van de provincie Limburg: ‘Ik ben blij met deze samenwerking. Op deze manier houden we de vaart erin. Deze afspraak biedt volop kansen voor een duurzame toekomst, betaalbare transitie en een innovatieve economie met veel kansen voor de Limburgse beroepsbevolking. Inwoners van Limburg moeten we actief betrekken en deelgenoot maken van de plannen binnen de wijkenaanpak. ’

Ontwikkelen, samenwerken, mobiliteit

De samenwerking richt zich op een aantal punten. Werkgeverspartijen willen nieuwe vakkrachten aantrekken, onder meer via baan- en werkgaranties voor mbo-studenten, stageplekken, onderwijs op maat en het betrekken van mensen met een afstand naar werk. Werkgevers, vakbonden en andere partijen kijken bovendien samen hoe ze het werk in wijken goed kunnen organiseren en wat dat betekent voor innovatie, werkprocessen en vaardigheden van mensen.

Ervaringen delen

De partijen gaan zorgen dat niet elke wijk die verduurzaamt het wiel opnieuw uitvindt. Zij gaan ervaringen delen op technologisch, organisatorisch en sociaal vlak. Onderwijs en onderzoek worden nauw betrokken en krijgen een actieve rol bij praktische projecten in de wijken. Dit leidt tot de zogenoemde lerende wijkgerichte aanpak.

Met het ondertekenen van de intentieverklaring is Limburg de eerste provincie die concreet invulling geeft aan de intentieverklaring ‘Mensen maken de transitie’ die de overheid, bedrijfsleven, vakbonden en het onderwijs op 17 april hebben gesloten binnen de Sociaal-Economische Raad (SER).

 

ketenpartijen-zuid

Platform Ketensamenwerking Zuid

Platform Ketensamenwerking Zuid brengt alle partijen in de gebouwde omgeving samen die hun ambities op het gebied van de energietransitie willen waarmaken. Het platform vervult hierbij een initiërende, coördinerende en verbindende rol.Vanuit deze rol zal zij de verdere uitrol van de energietransitie en de ambities vanuit de intentieverklaring oppakken.

Gerelateerd

Technische sector in Limburg beter voorbereid op toekomstige arbeidsmarkt

Mbo, bedrijfsleven en overheid gaan samenwerken in de energietransitie