Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Samenwerking arbeidsmarkt van start voor verduurzaming wijken

Ondertekening intentieverklaring mensen maken de t
primary

Techniek Nederland en meer dan twintig andere landelijke partijen uit bedrijfsleven, overheid, onderwijs en vakbonden gaan samenwerken om te zorgen dat er genoeg technische vakmensen zijn voor de verduurzaming van woonwijken. Deze samenwerking moet ook leiden tot technologische vernieuwing, een steeds slimmere aanpak en duurzaam werk. Hiervoor tekenen zij woensdag 17 april de intentieverklaring ‘Mensen maken de transitie’.

Vicevoorzitter Claudia Reiner: ‘De leden van Techniek Nederland hebben nu al veel moeite om voldoende technische vakmensen te vinden om het werk gedaan te krijgen. Door samen te werken kunnen we meer technici aantrekken en dat is hard nodig met het oog op de energietransitie. De technische sector biedt kansen voor technici op alle niveaus en in elk vakgebied.’

Industriële aanpak

Volgens Reiner is er in de samenwerking niet alleen aandacht voor meer instroom, maar ook voor het slimmer inzetten van de beschikbare technici. ‘We kunnen de verduurzaming van woonwijken meer geïndustrialiseerd aanpakken. Op die manier wordt het haalbaar om jaarlijks 50.000 woningen te verduurzamen. Dat tempo moet omhoog naar 200.000 per jaar om in 2050 alle woningen duurzaam te hebben.’

 

Mariëtte Hamer voorzitter SER: ‘Arbeidsmarkt en scholing bepalen het tempo van de verduurzaming. Met deze samenwerking houden we de vaart erin. Het biedt volop kansen voor een duurzame toekomst, betaalbare transitie en een innovatieve economie waar iedereen in meedoet.’

 

ondertekening-intentieverklaring-mensen-maken-de-transitie-groepsfoto

Ontwikkelen, samenwerken, mobiliteit

De samenwerking richt zich op een aantal punten. Werkgeverspartijen willen nieuwe vakkrachten aantrekken, onder meer via baan- en werkgaranties voor mbo-studenten, stageplekken, onderwijs op maat en het betrekken van mensen met een afstand naar werk. Werkgevers, vakbonden en  andere partijen kijken bovendien samen hoe ze het werk in wijken goed kunnen organiseren en wat dat betekent voor innovatie, werkprocessen en vaardigheden van mensen.

Ervaringen delen

De partijen gaan zorgen dat niet elke wijk die verduurzaamt het wiel opnieuw uitvindt. Zij gaan ervaringen delen op technologisch, organisatorisch en sociaal vlak. Onderwijs en onderzoek worden nauw betrokken en krijgen een actieve rol bij praktische projecten in de wijken. Dit leidt tot de zogenoemde lerende wijkgerichte aanpak.

Pilots van start

Een kernteam van zeven ondertekenende partijen (Techniek Nederland, Bouwend Nederland, Netbeheer Nederland, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, 4TU, FNV) gaat in de vier pilotgebieden concreet aan de slag. Het kan snel verder groeien in samenwerking met de lopende 27 gemeentelijke proeftuinen voor verduurzaming van wijken. Ook woningbouwverenigingen kunnen een belangrijke rol spelen. De andere ondertekenaars sporen hun leden aan bij te dragen in de wijken en denken mee over kansen en belemmeringen.

De volgende partijen ondertekenen de intentieverklaring:

 • Techniek Nederland
 • Bouwend Nederland
 • Netbeheer Nederland
 • FME
 • Werkgeversvereniging WENB
 • Koninklijk Instituut Van Ingenieurs
 • Aannemersfederatie Nederland
 • FNV
 • FNV Bouwen en wonen
 • CNV
 • VNO-NCW
 • Sociaal Economische Raad
 • MBO Raad
 • SBB
 • Vereniging Hogescholen
 • 4TU
 • NRTO
 • Topsector Energie
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • UWV
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.