Milieuschadeverzekering

Door schade of lekkage kunnen schadelijke stoffen in de bodem of in het oppervlaktewater terechtkomen. Als uw bedrijf hiervoor verantwoordelijk is, kunt u te maken krijgen met de wettelijke saneringsplicht. Met een milieuschadeverzekering krijgt u de saneringskosten vergoed.

Voordelen

  • Bij schade kijkt de verzekeraar niet naar aansprakelijkheid: als duidelijk is dat de schade voortvloeit uit uw activiteiten, keert de verzekering zonder meer uit.
  • Niet alleen uw eigen bedrijfsgrond is verzekerd, maar ook de aangrenzende percelen en zelfs de grond die verder weggelegen is, maar waarop u activiteiten uitvoert.
  • Deze polis wordt eerst aangesproken, voordat wordt bekeken of de schade door een andere verzekering wordt gedekt.

Zoeken

Contact

Meer informatie of een verzekering afsluiten?