Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

ONLINE Veilig werken voor monteur en uitvoerenden leidinggevenden

show

Op 18 november a.s. vindt de laatste praktijkdag Veilig Werken voor Uitvoerend Leidinggevenden en Monteurs plaats. Deze bijeenkomst is niet op locatie maar online.

Daarom geven wij u de kans deze dag alsnog te volgen.

Afgelopen jaar heeft u zich ingeschreven maar kon u door omstandigheden niet deelnemen. Wellicht is dit programma, dat een ochtend in beslag neemt, een optie.

Wat
Virtuele Praktijkdag Veilig werken (  Webinar )

Wie
Uitvoerend Leidinggevenden en Monteurs

Wanneer
18 november van 9.00 uur – 13.00 uur

Waarom
De geplande editie van de Praktijkdag Veilig Werken 18 november in Bunnik kan helaas niet in de oorspronkelijke vorm doorgaan. 

Daarom organiseren we, met respect voor de 1,5 meter maatschappij, een Webinar ofwel een virtuele Praktijkdag Veilig en Gezond werken.
Door online deel te nemen aan verschillende modules, begeleid door professionele deskundigen, word u bijgepraat over actuele wet- en regelgeving.
Zij geven u kort en bondig de praktische handvatten om de veiligheid en gezondheid op de werkvloer te vergroten. 

Tevens biedt het de deelnemers die het afgelopen jaar door omstandigheden niet konden meedoen toch nog de kans deze praktijkdag te volgen.


Waar
Het Webinar is thuis online te volgen, u ontvangt meer informatie wanneer u zich heeft aangemeld.

De oorspronkelijke thema’s
Valgevaar bij (kortdurende) onderhoudsklussen
Hoe werk je veilig op hoogte bij (klein) onderhoud? Wat zijn de risico’s? Welke maatregelen kun je nemen? Mag je gebruikmaken van persoonlijke valbescherming of is het verplicht collectieve valbescherming te gebruiken? Veel bedrijven krijgen boetes omdat ze te gemakkelijk kiezen voor persoonlijke valbescherming. Deze workshop gaat daarom dieper in op de keuze tussen collectieve en persoonlijke valbescherming.

Veilig werken met diverse typen hoogwerkers
In deze workshop leer je hoe je in de praktijk een hoogwerker op een doelmatige en veilige manier toepast. Je krijgt inzicht in de risico’s en maatregelen bij het werken met de verschillende typen hoogwerkers in relatie tot de werkzaamheden. Wat moet je weten van de verschillende aspecten bij gebruik en ingebruikname? In welke omgeving en in welke situaties zet je de hoogwerker in? En wat doe je in geval van een calamiteit?


BHV-mogelijkheden op de project-locatie
Hoeveel BHV’ers zijn op een bouwwerk vereist? Hoe herken je een BHV’er? Hoe regel je de veiligheid van werknemers die zelfstandig werkzaamheden uitvoeren? Volgens de Arbowet ben je immers verplicht doeltreffende maatregelen te nemen als het gaat om eerste hulp bij ongevallen. Wat zijn de spelregels, risico’s en maatregelen bij het ontruimen op een projectlocatie en de alarmering van hulpdiensten? Wat is de rol van de BHV’er, projectleiding en overige aanwezigen op de projectlocatie?  

(Branche)afspraken over veilig werken op de bouwprojecten
Gezond en veilig werken op de bouwplaatsen begint met duidelijke communicatie. Bij slechte communicatie op de werkvloer of minimale kennisuitwisseling kan de veiligheid en gezondheid van de werknemer(s) en derden in gevaar komen. Bouwspraak is ontwikkeld ‘voor en door’ de Bouw en Infra en is opgebouwd uit woorden en pictogrammen die tot 25 gebaren leiden. Hiermee kunnen werknemers elkaar waarschuwen voor bijvoorbeeld vallende voorwerpen, gehoorschade of voor het inschakelen van de professionele hulpverlening. Bouwspraak kan en moet het risico op misverstanden en uiteindelijk arbeidsongevallen verkleinen.

Veilig werken met gevaarlijke stoffen zoals pur, kit, kwarts, asbest en Chroom-6
Pur, kit, oplosmiddelen, kwartsstof, asbesttoepassingen en chroom-6 houdende materialen en diesel-uitlaatemissie staan in de top 10 gevaarlijke stoffen in de installatie- en isolatietechniek. Wat zijn deze gevaarlijke stoffen? Wat zijn de risico’s voor je gezondheid? Hoe kunnen we de blootstelling aan deze stoffen beheersen? En wat doe je in geval van een calamiteit met gevaarlijke stoffen?

Veilig werken met (elektrische) arbeidsmiddelen
Onder arbeidsmiddelen verstaan we alle gereedschappen, hulpmiddelen, apparaten, machines en installaties die we gebruiken bij de uitvoering van het werk. Bij het werken met elektrische arbeidsmiddelen ontstaan helaas maar al te vaak (ernstige) ongevallen. Deze ongevallen gebeuren omdat de arbeidsmiddelen niet veilig zijn, omdat de gebruiker ze op onjuiste wijze gebruikt of omdat de gebruiker onvoldoende kennis of ervaring heeft. Wat zijn de spelregels en risico’s

Het programma:
09.00 uur        Opening en uitleg
09.10 uur        Valgevaar bij onderhoud en het gebruik van de hoogwerker
10.10 uur        Pauze

10.20 uur        Communicatie en BHV op de bouwplaats en project-locatie
11.05 uur        Pauze

11.15 uur        Veilig werken met gevaarlijke stoffen zoals pur, kit, kwarts, asbest en Chroom-6
11.45 uur        Pauze

11.55 uur        Veilig werken met (elektrische) arbeidsmiddelen
12.25 uur        Pauze

12.30 uur        Samenvatting en kennis-quiz
12.45 uur        Afsluiting en virtuele prijsuitreiking !
13.00 uur        EindePraktische informatie
·    Deelname aan deze online Praktijkdag is gratis;
·    U heeft alleen een computer of laptop nodig met geluid en een goede internetverbinding;
·    Voor aanvang van dit Webinar ontvangt u een mail met een link en verdere instructies;
·    Bent u niet in de gelegenheid om deel te nemen, geen zorgen het Webinar is later terug te luisteren. Alleen dient u zich alsnog aan te melden om de link te ontvangen.

We kijken ernaar uit om elkaar de 18e virtueel te ontmoeten!

Leden

Niet-leden

Locatie

online

Adres


Datum en tijdstip

2020-11-18T09:00:00
2020-11-18T13:00:00
2020-11-18T09:00:00 2020-11-18T09:00:00 2020-01-21T09:00:00 2020-11-24T09:00:00
secondary
Susanne Klinge 240x240 ZW

Heeft u een vraag?

Neem contact op met

Susanne Klinge

Ledenservice

088 5432 790 | E-MAIL