Techniek Nederland
Zoeken

Inloggen

Onze leden

bullets

Onze leden richten zich op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Maar ook elektrotechnische detailhandelsbedrijven en reparatiebedrijven zijn lid.

Kwaliteit en vakmanschap

bullets

Leden van Techniek Nederland staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Of het nu gaat om een utiliteits- of infraproject, bedrijf of woning: u weet dat u vakmanschap in huis haalt.

Over Techniek Nederland

bullets

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Onze leden

bullets

Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en service.

Altijd op de hoogte

bullets

Als brancheorganisatie volgt Techniek Nederland het branchenieuws op de voet. Vaak zijn wij zelf de bron van het nieuws, vanuit onze rol in belangenbehartiging of omdat we nieuwe producten of diensten voor onze leden hebben ontwikkeld.

Gerenommeerde kennispartner

bullets

Via diverse media houden wij niet alleen onze leden, maar ook andere partijen op de hoogte.
Volgt u ons ook?

Wetwijzer Wkb

hero-beslissen-1600

Beantwoord de vragen en ontdek welke eisen uit de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voor u van toepassing zijn.

Betreft het, in het kader van de Omgevingswet, een vergunningsplichtig project?

.

 • Voor welke projecten geldt een vergunningsplicht?

  Voor (ver)bouwen is meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Soms heb je geen omgevingsvergunning nodig, bijvoorbeeld voor gewoon onderhoud of het plaatsen van een dakkapel aan de achterkant van uw woning.

  Vergunningsvrije werken zijn onder meer:

  • Gewoon onderhoud van een bouwwerk, voor zover detaillering, profilering en vormgeving van dat bouwwerk niet wijzigen.
  • Een verandering van een bouwwerk, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
   1. geen verandering van de draagconstructie,
   2. geen verandering van de brandcompartimentering of beschermde subbrandcompartimentering,
   3. geen uitbreiding van de bebouwde oppervlakte,
   4. geen uitbreiding van het bouwvolume.

  Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

 • Bij welke bouwwerken krijg ik er mee te maken?

  Voor alle aanneming van (ver)bouwwerken geldt de versterkte aansprakelijkheid, de aanscherping van de waarschuwingsplicht en de verplichting een consumentendossier op te leveren. Voor bouwwerken in Gevolgklasse 1 is ook toetsing en toezicht door een kwaliteitsborger vereist én een dossier voor het bevoegd gezag.

  De regels voor nieuwbouw treden per 1 januari 2024 in werking. Voor verbouw is dit per 1 januari 2025.

.